Podmínky pro konání letních akcí v sezoně 2020

Podmínky KHS

Podmínky RS Dopravák

Nošení roušek

Během pobytu není nutné nosit roušky. Nošení roušek je povinné pouze v případě opuštění areálu.

Výlety

KHS zakazuje výlety na hrad nebo na zámek (na místa s vyšší koncentrací osob). Ostatní výlet nejsou doporučovány, ale pokud výlet plánujete, tak pouze do přírody.

Návštěvy rodičů a dalších osob

KHS zakazuje návštěvy rodičů a dalších osob. Pokud rodiče dítě na tábor přiváží nebo z tábora odváží, tak se zdrží po nezbytně dlouhou dobu, dítě předají/převezmou a opouští areál. Rodiče nemají povolen vstup do budovy, a to ani při odnosu kufru do pokoje. Dítě musí předat/převzít před budovou. Zákaz se vztahuje i na různá vystoupení pro rodiče, apod. Zákaz je platný i na různé návštěvy např. rodinných příslušníků vedoucích, atd. Do celého areálu (nejen do budovy) kromě ubytovaných osob jiné osoby nesmí!

Kontrola zdravotního stavu osob

Zdravotník každého tábora je povinen pravidelně kontrolovat zdravotní stav všech účastníků tábora, pravidelně měřit teploty bezkontaktním teploměrem a jakékoliv změny okamžitě hlásit provozovateli areálu, který je povinen toto neprodleně sdělit KHS. Zdravotník je zároveň povinen dohlížet na pravidelnou osobní hygienu všech účastníků tábora.

Vlastní nádoby na pitný režim

Každé dítě na táboře musí mít vlastní nádobu (bandasku) na pitný režim. Abychom minimalizovali možnost šíření případné nákazy, nebudou přes den k dispozici skleničky na pitný režim. Budou k dispozici pouze k hlavním jídlům.

Stravování

Vzhledem ke konání dvou táborů současně je nezbytné přesně dodržovat níže uvedené časy výdeje jídel. Každá skupina je povinna po sobě řádně uklidit jídelnu, kterou následně provozovatel vydesinfikuje po každém jídle.
1. skupina (spodní areál)
  • snídaně 7:45
  • oběd 11:45
  • večeře 17:45
2. skupina (horní areál)
  • snídaně 8:30
  • Oběd 12:45
  • večeře 18:30
Změna je možná pouze po dohodě obou skupin.

Užívání společných prostor

Každý tábor je povinen po svých aktivitách řádně uklidit společné prostory. Týká se to zejména velkého i malého sálu a hlavně jídelny v odpoledních a později večerních hodinách. V případě nedodržování úklidu a desinfekce po činnostech budou tyto prostory po večeři znepřístupněny až do snídaně.

Návštěvy rodičů a dalších osob

KHS zakazuje návštěvy rodičů a dalších osob. Pokud rodiče dítě na tábor přiváží nebo z tábora odváží, tak se zdrží po nezbytně dlouhou dobu, dítě předají/převezmou a opouští areál. Rodiče nemají povolen vstup do budovy, a to ani při odnosu kufru do pokoje. Dítě musí předat/převzít před budovou. Zákaz se vztahuje i na různá vystoupení pro rodiče, apod. Zákaz je platný i na různé návštěvy např. rodinných příslušníků vedoucích, atd. Do celého areálu (nejen do budovy) kromě ubytovaných osob jiné osoby nesmí!

Přezůvky do hlavní budovy

Vstup do hlavní budovy bude umožněn pouze hlavním vchodem, kde se všichni přezují do přezůvek (platí pro horní i spodní areál!) a v umývárně si řádně umyjí ruce. Osoby v obuvi budou z budovy vykázány a při opakovaném porušení zákazu bude postupováno jako při opakovaném porušení ubytovacího řádu. Před odjezdem na tábor se ujistěte, že dítě má sbaleny přezůvky.